Regulamentul Studiolui tehnic "Inventor"

ÎNSCRIERILE ÎN STUDIOU, FORMAREA GRUPELOR, VIZITELE.

 1. Pentru fiecare curs, grupele se formează în conformitate cu vîrsta copiilor.
 2. Lecţiile au loc conform orarului
 3. Copiii sunt admişi la lecţii doar în baza programării prealabile.
 4. La momentul sosirii în studio, este necesar să înregistraţi prezenţa copilului la administrator sau pedagog.
 5. Accesul în sala unde se desfășoară orele pentru preşcolari este permis doar cu încălţămintea de schimb sau ciorapi.
 6. La studiou este necesar să sosiţi cu 10 minute înainte de începerea lecţiilor.
 7. Pentru a lua copilul de la ore, este necesar să veniţi cu 5 minute înainte de finalizarea lecţiilor.
 8. Prezența părinților la lecţii are loc numai dacă acestea sunt definite de profesor ca “lecții deschise”.
 9. În cazul în care părinții nu au luat la timp copilul după ore, va fi aplicata taxa de 50 lei pentru fiecare 30 min. de aflare în studio. Asigurați-vă că ați anunțat despre imposibilitatea de a lua copilul la timp.
 10. Lecţia de probă se achită separat, costul acesteia constituie 50 LEI.
 11. Administratorul este obligat să preîntîmpine din timp despre anularea sau transferul lecției. Vă rugăm să prezentaţi numere de telefon actuale și să răspundeţi la apelurile noastre.
 12. Copiii cu simptome de boli virale nu vor avea acces la ore.
 13. Copilul este considerat elevul studioului, în cazul cînd unul din părinţi a completat chestionarul, a luat cunoştinţă de regulile studioului, a primit dosarul iniţial al inventatorului şi a achitat abonamentul.

ACHITAREA ȘI RECUPERAREA

 1. Achitarea se efectuează din timp, doar pentru abonament, ceea ce constituie 4 sau 8 lecţii pe lună pentru preşcolari şi 4 lecţii pe lună pentru şcolari. Există posibilitatea de achitare a abonamentului pentru un semestru sau un an şcolar. Informaţia cu privire la promoţia specială pentru abonamentul semestrial sau anual o puteţi concretiza la administrator.
 2. Odată cu achitarea primului abonament, copilul d-voastră v-a fi automat admis la studii până la sfârşitul anului şcolar. Astfel din acest moment, achitarea şi studiile necesită să se desfășoare în continuu până la sfârşitul anului şcolar. Dacă după expirarea abonamentului, nu doriţi să contituaţi studiile, atunci este nevoie să anunţaţi administratorul (în caz contrar se vor acumula datorii pentru locul ocupat în grupă de către copilul dumneavoastră). Astfel, din acest moment copilul este exmatriculat de la studiou.
 3. Restabilirea la studii poate avea loc la dorinţa dvstră şi în dependenţă de locurile disponibile în grupe.
 4. Achitările pentru o singură lecţie nu se acceptă.
 5. Plata poate fi efectuată doar de către părinţi sau adulţii care îi înlocuiesc.
 6. Administratorul este obligat să înmîneze bonul de plată care confirmă achitarea efectuată.
 7. Părinţii trebuie să păstreze bonurile de plată pînă la finele anului de învăţămînt.
 8. Studioul permite (dar nu este obligat şi nu trebuie să iniţieze) recuperarea lecţiilor (plătite) ratate în dependenţă de locurile disponibile în grupe şi în baza programului zilnic stabilit.
 9. Recuperarea lecţiei ratate, poate avea loc în decursul a 2 luni din momentul absentării, despre care părinţii au anunţat din timp, sau dacă anularea lecţiilor a avut loc la iniţiativa administraţiei studioului şi această informaţie a fost înregistrată în Registrul absenţelor şi transferurilor. Atrageţi atenţia! Recuperarea nu poate avea loc în aceeaşi grupă unde studiază copilul d-voastră (Deoarece se recuperează acea lecţie care a fost ratată). Recuperarea are loc în altă grupă sau în limita disponibilităţii locurilor libere în ea.
 10. Dacă în decursul a 2 luni, nici una din propunerile oferite de administrator cu referie la recuperarea lecţiei ratate nu vă aranjează, atunci se constată că serviciul a fost acordat.
 11. Părinţii sunt obligaţi să preîntîmpine despre absenţa copilului de la lecţii sau recuperări, precum şi despre alte posibile absentări (concediu medical, concediu) telefonînd la studiou sau anunţînd personal administratorul. Preîntîmpinarea trebuie să aibă loc la nu mai puţin de o zi din momentul absentării. Această informaţie se înregistrează obligatoriu de către administrator în Registrul absenţelor şi transferurilor, iar pentru d-voastră se acordă un număr unic de înregistrare a anunţului vostru. Dacă d-voastră nu aţi anunţat administratorul şi mesajul dvs. nu se regăseşte în Registrul absenţelor şi transferurilor, atunci se constată că serviciul a fost acordat şi nu se acordă posibilitatea de recuperare.
 12. În cazul apariţiei unei restanţe de achitare a lecţiilor (mai mult de 2 lecţii) copilul dvstră nu va fi admis la ore şi locul în grupă nu v-a fi păstrat.
 13. În cazul lipsei copilului de la lecţii pe o periodă mai mare de o lună fără ca să preîntîmpinaţi administratorul, locul pentru copil în grupă nu se pastrează.
 14. Despre unele modificări ce ţine de numărul d-voastră de contact (mobil, staţionar) este necesar să anunţaţi din timp administratorul.
 15. Reducerile la achitare conform promoţiei “Adu prietenul” sunt valabile doar pe parcursul anului curent de învăţământ, în care d-voastră aţi adus un prieten. Astfel, rugăm să prezentaţi informaţia la timpul potrivit despre prietenii, pe care i-aţi adus în studiou (doar după anunţ şi plata abonamentului a prietenului, vi se acordă reducerea).
 16. Achitarea pentru caiete se face separat. 

REGULILE DE CONDUITĂ ÎN STUDIOU

 1. Responsabilitatea faţă de viaţa şi sănătatea copilului până la şi după lecţii o poartă părinţii iar în timpul orelor de studii o au pedagogii.
 2. Pagube materiale provocate de către copiii sau părinţi în studiou se compensează de către părinţi.
 3. În studiou se interzice alergatul, vorbirea cu voce tare, inclusiv la telefon, sunetul celularelor trebuie setat la regim silenţios.
 4. O rugăminte specială către părinți este ca în timpul orelor să nu intrați în clasă.
 5. Consumul, posesia produselor alimentare şi a băuturilor este interzisă în incinta studioului.
 6. Este necesar să păstraţi ordinea şi curăţenia în studio. Nu lăsaţi în urma dvs. obiectele personale, paharele folosite şi alte lucruri.
 7. În incinta studioului, la etajul 2, este interzis accesul cu cărucioare pentru copii, biciclete, sănii ș.a. Acestea le puteți lăsa la etajul 1.
 8. Administraţia nu poartă răspundere pentru obiectele uitate, pierdute sau lăsate fără supraveghere.
 9. În cazul nerespectării regulilor sus-menţionate, conducerea studioului îşi rezervă dreptul de a exclude copilul de la studii.
+373 22 026 888
© «vynahidnyk.org» 2008-2018
Toate drepturile sunt rezervate. Dezvoltator site - Exipilis